Hoe kan bereikt worden dat de correctie van de centrale examens volledig wordt uitgevoerd, binnen de bestaande systematiek? De VO-raad, FvOv, CNV Onderwijs, AOb en het ministerie van OCW zoeken scholen die een goed voorbeeld hebben van hoe dit te organiseren valt, en dit met andere scholen willen delen. Waar loopt u als corrector tegenaan?

Lees meer…