In opdracht van het ministerie van VWS is een quickscan uitgevoerd naar de werking van de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld, onder professionals in zorg, welzijn en onderwijs. Uit de resultaten blijkt dat drie kwart van de respondenten veel ondersteuning ervaart door de meldcode. De meldcode geeft hen structuur en houvast.

De helft van de ondervraagden handelt sneller sinds de meldcode van kracht is. Wel worden er belemmeringen ervaren bij het toepassen van de meldcode. Lees meer…