Regelmatig wordt de VLS gevraagd om namens de achterban iets te vinden van onderwerpen die te maken hebben met muziekonderwijs in het PO. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk om in gesprek te zijn met die achterban. De gesprekken tijdens algemene ledenvergaderingen zijn vanwege de geringe frequentie daarvoor ontoereikend. Om die reden zoeken we leden die een klankbordgroep willen vormen en enkele keren per jaar met de bestuursleden PO in gesprek willen. Omdat de VLS regelmatig aan tafel zit met partijen die effect hebben op hoe het muziekonderwijs zich kan ontwikkelen, ben je door deel te nemen in de klankbordgroep snel op de hoogte zijn van die actualiteiten.

Meld je aan door een mail te sturen, onder vermelding van je naam. Vermeld ook in welke hoedanigheid je werkzaam bent in het PO.