Minister Slob heeft op 1 december een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van het lerarenregister. In de brief meldt de minister dat hij de afvaardiging van de Deelnemersvergadering op haar verzoek meer tijd gunt voor de ontwikkeling van een gedragen kwaliteitskader. Onderdeel daarvan zijn ook de herregistratiecriteria en de valideringsregels van het nieuwe lerarenregister.

De afgevaardigden staan aan het roer om richting te geven aan:

  • de inhoud van het register;
  • de dialoog over de professionele standaard van leraren;
  • de randvoorwaarden voor afspraken op schoolniveau (het professionele statuut).

Uit de kamerbrief blijkt verder dat de beroepsgroep tijd krijgt om in gesprek te gaan over de invulling van het register. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie ondersteunt de minister dat hij tijd wil nemen met de DV om de implementatie van het lerarenregister tot een succes te maken.

Op 1 augustus 2018 gaat het register wel alvast open. Iedere bevoegde leraar kan zich op dat moment registreren en een eigen ‘portfolio’ vullen met de informatie die hij of zij belangrijk vindt. Leraren die al een dossier hebben opgebouwd in het vrijwillige lerarenregister kunnen de inhoud hiervan converteren naar het nieuwe register en dit meenemen in hun portfolio.