meer muziek in de klas 2Op 10 februari is het project Méér Muziek in de Klas feestelijk gelanceerd. Met een speciale uitzending van De Wereld Draait Door, een website, een wedstrijd voor schoolklassen – BZTband XXL – en met ambassadeurs.

De organisatie van Méér Muziek in de Klas bestaat uit een bestuur en een bureau dat de dagelijkse activiteiten coördineert en uitvoert. Het bureau wordt geleid door directeur Jantien Westerveld. Daarnaast is er een netwerk van ambassadeurs die het doel van Méér Muziek in de Klas steunen en dit actief uitdragen. Méér Muziek in de Klas wordt financieel en organisatorisch ondersteund door een aantal partners:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Fonds voor Cultuurparticipatie
  • PO- Raad
  • NPO – Nederlandse Publieke Omroep
  • LKCA – Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
  • VandenEnde Foundation

Het ministerie van OCW heeft voor de periode 2015-2020 een bedrag beschikbaar gesteld voor muziekonderwijs op basisscholen. Met dit geld, ondergebracht bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs, kunnen scholen meer en betere muzieklessen verzorgen, leerkrachten of muziekdocenten opleiden en samenwerken met de lokale muziekscholen, verenigingen, muziekgezelschappen of poppodia. Subsidie voor het schooljaar 2016-2017 moet voor 1 april zijn aangevraagd.

Subsidie aanvragen
Website Méér Muziek in de Klas