Door een extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector kunnen meer culturele instellingen subsidie van het rijk ontvangen. Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap. Kwaliteit staat hierbij voorop. Op 20 september maakte Bussemaker haar besluiten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017 – 2020 bekend.

Cultuuronderwijs
Ook is er meer geld beschikbaar om cultuur in het onderwijs verder te versterken. Zo stelt Bussemaker door een extra bedrag van € 1,2 miljoen het Fonds voor Cultuurparticipatie in staat meer leerlingen in het vmbo te bereiken. Ook steekt Bussemaker € 1,2 miljoen extra in de impuls muziekonderwijs. Met die regeling worden kinderen in het hele land bereikt. De impuls muziekonderwijs is nu al een groot succes: ruim 530 scholen willen meedoen. Met de nieuwe financiële impuls is ook het voortbestaan van de regeling op langere termijn gewaarborgd.

Ministerie van OCW – Meer geld voor meer cultuur