Onderwijs vraagt om meer beleidsrust. Ga uit van een besliste, samenhangende visie op onderwijs met een tijdschaal die daarbij past en zich verder kan strekken dan een kabinetsperiode. Dat is de concrete oproep die de Stichting van het Onderwijs, waar de FvOv deel van uitmaakt, per brief aan de Programmacommissies van politieke partijen doet. De oproep gaat vergezeld van vijf richtinggevende uitgangspunten. Daarmee wil de Stichting van het Onderwijs bijdragen aan onderwijs dat steeds in goede conditie is.

Stichting van het Onderwijs – brief aan politieke partijen