Wil je als leraar of docent invloed hebben op de invoering van de digitale leeromgeving, de aanschaf van leermiddelen en lesmethoden? Wil je meer ruimte om in je klas zelf keuzes te kunnen maken? Wil je meer invloed op hoe jij en je collega’s kunnen werken aan professionalisering en bekwaamheidsonderhoud? Dan is de komende tijd voor jou ontzettend belangrijk!

Dit schooljaar moet op alle scholen in het PO, VO en (V)SO een professioneel statuut worden opgesteld. Ook in het MBO kan per instelling een professioneel statuut worden opgesteld.

In het statuut worden afspraken vastgelegd waarmee wordt gegarandeerd dat de leraar/docent voldoende professionele ruimte heeft en betrokken wordt bij relevante onderwijskundige beslissingen binnen de school of onderwijsinstelling. Het is dus van belang dat leraren en docenten deze kans pakken en het gesprek aangaan over welke afspraken zij in het statuut willen opnemen.

De FvOv, AOb en CNV Onderwijs hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld om leraren en docenten hierbij te helpen. Deze handreiking kun je vinden op elk van onze websites. Daarnaast organiseren zij in het kader hiervan een masterclass over het professioneel statuut op 20 februari (Eindhoven) en een op 6 maart (Utrecht). Tijdens deze masterclass gaan we met elkaar in gesprek over hoe het professioneel statuut er toe kan bijdragen dat je jouw baan als leraar of docent nog beter kunt uitvoeren en dat je daarbij de professionele ruimte krijgt waar je recht op hebt. Ook staan we stil bij de praktische obstakels om van het statuut een succes te maken.

Lees meer…