Cultureel Jongerenpaspoort (CJP), Kunsten ’92, Fonds voor Cultuurparticipatie, Jeugdcultuurfonds, Cultuurconnectie en het LKCA presenteerden op 23 juni een manifest waarin zij pleiten voor een betere verankering van cultuuronderwijs in het schoolcurriculum.

Alle jongeren tussen 4 en 18 jaar moeten binnen en buiten school structureel meer les krijgen in kunst en cultuur. Met een tientje per leerling per jaar kan een permanente basis worden gelegd voor activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en voor lessen in samenwerking met culturele instellingen. Kinderen uit arme gezinnen moeten extra aandacht krijgen.
Om deze doelstellingen te bereiken moeten overheid, onderwijs en cultuurinstellingen op landelijk niveau met elkaar samenwerken.

In het manifest wordt gepleit voor een betere verankering van cultuuronderwijs in het schoolcurriculum.

Manifest