In het vernieuwde protocol van de VO-raad wat op 4 september jl. verscheen, is zingen in het voortgezet onderwijs toegestaan onder bepaalde voorwaarden:

‘Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden. Hierbij gaat het onder meer om hard meezingen bij concerten en optredens, spreekkoren en schreeuwen. Zingen op school in de muziekles is, met de beperking zoals hierboven vermeldt, wel weer mogelijk. Koren en zangensembles kunnen weer repeteren en optreden. Voor beide gelden de adviezen van het RIVM over koren en zangensembles. Leerlingen onderling hoeven bij zingen geen afstand te houden, leerlingen ten opzichte van docenten en docenten onderling wel. Uit voorzorg worden extra maatregelen voor de ventilatie geadviseerd in de ruimtes waar wordt gezongen, naast de standaard ventilatieadviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de les de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen).

Meer informatie over muziek en corona in het VO (o.a. over het gebruik van instrumenten) is hier te vinden.