In het meest recente protocol van de VO-raad dat op 24 november jl. verscheen, is zingen in het voortgezet onderwijs niet meer toegestaan.

‘Zingen op school in de muziekles is niet toegestaan. Daarnaast is het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem verboden. Hierbij gaat het onder meer om hard meezingen bij concerten en optredens, spreekkoren en schreeuwen.’

Het kabinet heeft verzuimd dit in de persconferentie waarin de verscherpte maatregelen werden opgeheven, te melden. Dit getuigt van weinig verbinding met de omvangrijke koor- en onderwijssector die zeer zijn best doet om binnen de al zo beperkte mogelijkheden samen te zingen.

Specifiek voor het voortgezet onderwijs is er vanuit de VLS contact met het RIVM, met de VO-raad en via de FvOv met het ministerie van OCW om duidelijkheid te krijgen over de achtergrond van deze maatregel, ook afgezet tegen de nauwe contacten die leerlingen in het VO de hele dag op school wél met elkaar mogen hebben. De banden met deze instanties zorgden er in de zomer voor dat we als VLS de regels ten goede wisten te veranderen voor zingen in het VO.

Vanuit de VLS blijven we alle betrokken partners en verantwoordelijken bestoken met onze vragen. Als er echt aanwijzingen zijn dat zingen voor leerlingen een veel groter risico is dan eerder gedacht, laat dat dan zien zodat docenten en leerlingen het ook kunnen begrijpen. Of zorg er voor dat er een heldere en uit te leggen uitzondering of werkwijze voor in het VO is, waarin er wél gezongen kan worden.