De scholen voor voortgezet onderwijs gaan vanaf 1 juli weer volledig open. De grote vraag voor muziekdocenten is of er weer gezongen mag worden in het voortgezet onderwijs.

In het zojuist verschenen protocol van de VO-raad over volledige openstelling van het voortgezet onderwijs wordt het volgende gezegd: ‘Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden. Hierbij gaat het onder meer om hard meezingen bij concerten en optredens, spreekkoren en schreeuwen. Koren en zangensembles kunnen wel weer repeteren en optreden. Het RIVM stelt een advies op met betrekking tot de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Dit afwegingskader is op korte termijn beschikbaar. Tot die tijd wordt het afgeraden om op school te zingen’.

In het protocol is het het advies wat het RIVM voor koren en zangensembles heeft afgegeven op 30 juni jl. nog niet meegenomen. Daarin ligt de nadruk op de ventilatie van de ruimte waarin gezongen wordt. Er wordt uitgegaan van de normale afstand van 1,5 meter en geadviseerd in een zigzagformatie te staan waarbij alle koorleden dezelfde kant op zingen.

De VLS streeft naar bruikbare richtlijnen waarbij zingen mogelijk is in het VO. In samenwerking met de FvOv en de VO-Raad wordt hier op het moment aan gewerkt.