FvOv vernigingen logo

De CMHF heeft onlangs, mede namens de bij de VLS en de andere onderwijsvakorganisaties die bij de FvOv zijn aangesloten, met collega-centrales een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de arbeidsvoorwaardenruimte voor 2015 en 2016 in de Publieke sector waaronder de Sector Onderwijs.

Als VLS leggen we dit bereikte akkoord met een positief advies aan u voor.
Via onderstaand formulier wordt u opgeroepen om uw mening te laten horen. U heeft de tijd om tot 28 augustus te reageren maar: hoe eerder hoe beter!

Concept Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016

 

De ledenraadpleging is gesloten, u kunt niet meer reageren.