Een brede discussie over de toekomst van cultuureducatie en cultuurparticipatie is nodig om de aansluiting met actuele maatschappelijke ontwikkelingen te houden. Met de publicatie ‘Cultuur in de kanteling’ opent het LKCA het debat over de manier waarop cultuureducatie en cultuurparticipatie voor iedereen toegankelijk blijven.

Eén van de observaties is dat Nederland zich ontwikkelt tot een cultureel meerstromenland: binnen gescheiden werelden wordt cultuur op een eigen manier beleefd. Deze ontwikkeling betekent dat cultuureducatie en actieve kunstbeoefening niet meer herkenbaar en toegankelijk zijn voor een deel van de samenleving. Lees meer…

Download ‘Cultuur in de kanteling’