Kom naar de bijeenkomst. Ook bij u in de buurt!
Op 1 februari kondigde ABP aan dat in 2013 de pensioenenaanspraken en de uitkeringen mogelijk verlaagd worden met 0,5% en dat de herstelopslag op de premie tijdelijk verhoogd wordt. Maatregelen die alle deelnemers van ABP raken. Dat levert reacties, meningen en vragen op. U hebt er ongetwijfeld ook een opvatting of een vraag over. Het bestuur van ABP is daar benieuwd naar en staat open voor uw vragen die te maken hebben met het ABP-pensioen. ABP-bestuursleden gaan daarom graag met u in gesprek.

Uitleg over het waarom van de maatregelen
Speciaal voor alle deelnemers aan de ABP-pensioenregeling organiseert ABP 19 bijeenkomsten in het land. Daar kunt u met onze bestuursleden van gedachten wisselen over de aangekondigde maatregelen om de financiële positie van ABP te verbeteren. Op deze bijeenkomsten geven leden van het ABP-bestuur uitleg over het waarom van de maatregelen en beantwoorden zij vragen die onder onze deelnemers leven. Er is volop tijd gereserveerd om te discussiëren met onze bestuursleden.