Vanaf 1 juli jl. zijn de regels om door te werken en tegelijkertijd gebruik te maken van deeltijdpensioen door de belastingdienst veranderd. Dit is het gevolg van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. De VCP adviseert mensen om contact op te nemen met hun pensioenuitvoerder indien zij langer dan vijf jaar voor de voor hun geldende AOW-leeftijd, gebruik willen maken van deeltijdpensioen en daarnaast willen doorwerken. Mogelijk heeft dit nadelige gevolgen voor hun pensioen.

Lees meer…