Afgelopen vrijdag 4 september, heeft de Ministerraad het wetsvoorstel Lerarenregister behandeld en doorgestuurd naar de Raad van State.

Het wetsvoorstel over het leraarsberoep en het register onderstreept het belang van het leraarschap. Het geeft de leraar zeggenschap over de invulling, inrichting en uitvoering van zijn onderwijs. ‘Dit wetsvoorstel betekent een grote stap vooruit: de leraar wordt weer architect in plaats van alleen maar uitvoerder te zijn’, aldus Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie.

De Onderwijscoöperatie is de vertegenwoordiger van de beroepsgroep en bestaat uit de samenwerkende lerarenorganisaties. Het voorstel voor de invoering van het lerarenregister is in overleg met de beroepsgroep tot stand gekomen. Lees meer…