Op dit moment is het lerarenregister in de media een hot item. Met name de tegenstanders roeren zich flink. Dit schooljaar is een jaar waarin het vrijwillige register wordt omgezet in een verplicht register, met een wettelijke basis. Zoals dat bij dit soort grote operaties altijd gaat, is er sprake van een grote tijdsdruk terwijl er in het veld nog veel onduidelijk is over de inrichting van het register en de gevolgen van de wet voor de praktijk. ‘We zijn zeker niet doof voor de geluiden uit het veld’, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, ‘we willen met de criticasters in gesprek, er valt zeker het nodige van hen te leren maar ook nog het nodige uit te leggen’.

Lees meer…