In februari 2016 begon Dick van der Wateren, met behulp van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) met 12 po- en vo-scholen in Brabant, Utrecht en Noord-Holland aan zijn project Flip de School. Deelnemers zijn leraren, schoolleiders en bestuurders van de betrokken scholen.

‘Het doel van dit project is de verantwoordelijkheid voor de evaluatie van de onderwijskwaliteit bij leraren te leggen. Op scholen wordt een systeem van zelfevaluatie ingevoerd waarbij alle geledingen betrokken zijn, inclusief leerlingen, ouders en eventueel andere partijen met wie een school samenwerkt. Dit systeem is een continu proces van collegiale intervisie, supervisie en visitatie. De Onderwijsinspectie kan hierbij op grotere afstand blijven.’

‘Het grote voordeel van dit systeem is dat het van scholen lerende organisaties maakt. Zelfevaluatie heeft in de eerste plaats tot doel van elkaar te leren en pas in de tweede plaats de kwaliteit van het onderwijs controleren. Het project is nog niet geëindigd. In schooljaar 2017-18 staan nog bijeenkomsten en een conferentie gepland. Voor die conferentie worden ook andere belangstellende scholen uitgenodigd, zodat het project kan worden uitgebreid.’

Heb je ook een goed idee? Mail je aanvraag dan voor 16 januari, voor de tweede ronde van LOF.

LOF aanvragen