Leraren zijn van harte welkom bij het debat dat de Onderwijscoöperatie houdt in de Balie op 5 oktober! Tijdens het debat gaan we met leraren in op de volgende vragen: Biedt het rapport van de commissie Schnabel over Onderwijs2032 de juiste uitgangspunten voor een nieuw curriculum, op welke manier wil de beroepsgroep een rol spelen bij curriculum ontwikkeling en wat hebben leraren hiervoor nodig?

Verdiepingsfase Onderwijs2032

Het debat vindt plaats in het kader van de Verdiepingsfase die de Onderwijscoöperatie samen met FvOv, AOb, CNV Onderwijs, PlatformVVVO en BON organiseert. Om leraren de kans te geven zelf gesprekken over curriculumontwikkeling te voeren. De opbrengst van deze gesprekken wordt bekend gemaakt op Onderwijscoöperatie.nl en op 1 november als advies aan de staatssecretaris aangeboden. Ook de uitkomsten van het debat van deze avond zullen worden verwerkt in het advies.

Bent u leraar en wilt u meepraten en uw mening geven, meldt u dan nu vast aan via koop tickets.