In deze Lerarenbrief aan de Tweede Kamer van 16 januari 2019 gaan de ministers Slob en van Engelshoven onder andere in op de positie van het verplichte lerarenregister en het Professioneel Statuut.

De verplichting om je te registreren als leraar zal voorlopig in de ijskast worden gezet door de ministers. Dit zal weer worden opgepakt wanneer er een nieuwe organisatie van de beroepsgroep leraren is die uitspraken kan doen over het vervolg van het lerarenregister. Wel blijft het register beschikbaar als online portfolio voor de leraren.

Gelukkig gaat het Professioneel Statuut niet de ijskast in, de PO- en VO-scholen hebben dit schooljaar nog de tijd dit in te vullen voor hun eigen school. We vinden het als FvOv belangrijk dat scholen inzetten op een breed gedragen Professioneel Statuut. Wil je hierover meer informatie lees dan hier en neem contact op via henry.vanbergen@fvov.nl.

Lees hier de volledige Lerarenbrief