In januari trekt de derde VO2020-tour door het land. U wordt van harte uitgenodigd een van de bijeenkomsten bij u in de regio bij te wonen. Deze editie draait om ambitie 5 uit het sectorakkoord VO: Professionele scholen als lerende organisaties. Iedereen is het erover eens dat verbetering en vernieuwing van onderwijs vraagt om ruimte voor de leraar. Hoe creëren we die ruimte? Wat vraagt dat van schoolleiding en leraren en de wijze waarop zij, ieder vanuit een eigen rol, met elkaar werken aan goed onderwijs?

Gezien het thema zijn leraren zeer welkom om deel te nemen aan het gesprek. Meld u nu aan! Lees meer…