Het overgrote deel van de scholen is vandaag dicht, leraren en ondersteunend personeel hebben massaal het werk neergelegd. Hoewel ouders er misschien meer moeite mee hebben om voor hun kinderen opvang te zoeken, blijven zij achter de eisen van de leraren staan. Een eerlijk salaris en een lagere werkdruk.

Het PO-Front – het samenwerkingsverband van AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid FvOv, PO in actie en PO-Raad – vraagt daarom aan minister Slob om perspectief te bieden op een oplossing van de problemen. Er is zeker vooruitgang geboekt voorafgaand aan en met het regeerakkoord. Voor een eerlijk salaris is een eerste stap gemaakt van 270 miljoen euro en aan het einde van de kabinetsperiode 430 miljoen voor het verlagen van de werkdruk.

De partijen van het PO-Front vinden dat onvoldoende. Het geld voor de werkdrukverlaging komt te laat, het bedrag voor verbetering van de salarissen is te laag. Ieder perspectief op echte oplossingen ontbreekt. Het lerarentekort laat zich nu al voelen, zonder de gevraagde maatregelen wordt dat alleen maar erger. Nu al worden regelmatig klassen naar huis gestuurd, komend jaar wordt dat alleen maar erger.

AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv, PO in actie en PO-Raad vragen minister Slob om aan hun eisen tegemoet te komen, bijvoorbeeld door:

  • Het naar voren halen van de bedragen om de werkdruk te verlichten;
  • Na de eerste stap een verdergaand perspectief op salarisverbetering, tot een vergelijkbaar niveau als het voortgezet onderwijs.

Vakbonden, schoolleiders en schoolbestuurders vragen minister Slob daarom om de middelen voor het verlagen van de werkdruk eerder aan de scholen ter beschikking te stellen dan 2021. De voorstellen daarvoor die hij aan het PO-Front heeft gevraagd, krijgt hij op korte termijn.Bij de salarisverbetering begrijpen de deelnemers van het PO-Front dat deze niet op één dag gerealiseerd kan worden, maar willen dat het kabinet het principe uitspreekt dat de twee onderwijssectoren vergelijkbaar beloond moeten worden en realisatie daarvan vormgeeft in een Deltaplan.

De grote actiebereidheid laat volgens het PO-Front zien dat leraren in het primair onderwijs niet terugdeinzen voor een langdurig actietraject. Worden de eisen van het PO-Front niet ingewilligd, dan volgen in 2018 regionale acties, waarbij nieuwe stakingen niet worden uitgesloten.

Algemene Onderwijsbond
Algemene Vereniging Schoolleiders
CNV Onderwijs
FNV Overheid
Federatie van Onderwijsvakorganisaties
PO in actie
PO-Raad