Ben je een ervaren leraar in jouw vakgebied, werkzaam in het voortgezet onderwijs (voor LO in het po!) en werkzaam in één van de onderstaande vakgebieden? Dan kun je je expertise inzetten in een registersubcommissie van de Onderwijscoöperatie.

Een subcommissie valideert en waardeert via het digitale systeem van registerleraar.nl het vakspecifieke aanbod van nascholingen en vakspecifieke professionaliseringsactiviteiten van leraren. Valideren is het proces waarin bekeken wordt of de nascholing voldoet aan de professionaliseringscriteria van registerleraar.nl. Met behulp van een checklist en conform een protocol brengt de subcommissie binnen zeven dagen advies uit aan de registercommissie vo die tot besluitvorming overgaat.
Een subcommissie bestaat uit drie leden waarvan één van de leden contactpersoon is namens een vakinhoudelijke vereniging.

Het betreft de subcommissies:

Nederlands, Duits, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Muziek, Beeldende vorming, Natuurkunde , Scheikunde van het voortgezet onderwijs en een lid voor de subcommissie LO uit het basisonderwijs.

Van leden van subcommissies wordt het volgende verwacht:

  • je bent zelf geregistreerd als leraar bij het registerleraar.nl
  • je bent voor minstens 0,2 werkzaam als leraar in het VO
  • je bent lid van een lidorganisatie van de OC (AOB, CNV, FvOv, BON of PVVVO)
  • je hebt veel ervaring als leraar en houdt je eigen professionele ontwikkeling bij
  • je kunt met kritische distantie en objectief valideringsverzoeken en dossiers beoordelen en de eigen mening hierbij ter zijde schuiven
  • je kunt op professionele wijze samenwerken en bent nauwkeurig en betrokken
  • je bent bereid en in staat om snel te reageren op een valideringsaanvraag

Als je belangstelling hebt, stuur dan uiterlijk 1 februari 2014 een mini-CV naar je eigen vakvereniging (bureau@vls-cmhf.nl) en cc aan de verbindingsofficier FvOv-OC Yvonne Lebbink via info@fvov.nl.
Met vermelding van je vak, het type onderwijs (vmbo, havo, vwo waarin je werkzaam bent), bovenbouw/onderbouw.

De Onderwijscoöperatie zal – op grond van de samenstelling van de subcommissie – de selectie doen.
De tijdsinvestering verschilt per vak en is afhankelijk van het te valideren aanbod. Dit schooljaar worden leden van subcommissie voor 0,50 of 0,25 uur per week gefaciliteerd via hun school met de GOVAK regeling.