Het Lerarencongres is van, voor en door de leraar. De Onderwijscoöperatie is daarom op zoek naar leraren die bereid zijn om in de vorm van een workshop, lezing, toespraak op 7 oktober 2015 collega’s te inspireren.

We streven naar een maximaal aanbod van bijdragen waarbij minstens één van de sprekers zelf leraar is in het po, vo, mbo of so. Wat is het type activiteit waar we om vragen? Lees meer…