Als gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De ernst hiervan verschilt per leerling en schoolsoort. Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst. Op middelbare scholen lopen jongeren in de onderbouw vooral achter bij rekenen en Nederlandse leesvaardigheid. Daarnaast maken schoolleiders zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en hun motivatie om te leren. Scholen zijn voortvarend aan de slag gegaan met de aanpak.

Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs, die op 28 oktober jl. aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Lees hier het gehele bericht op de website van de Rijksoverheid.