Belangrijk nieuws over de cao primair onderwijs: kom naar een van de informatiebijeenkomsten en geef daarna uw mening via internet.

Op 3 juli jl. hebben FvOv en de andere bonden (AOb, CNVO en AVS) en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs gesloten. Dit akkoord vormt de basis voor een nieuwe cao in het primair onderwijs.
De tekst en meer uitleg van het akkoord vindt u hier.

Informatie over de ledenbijeenkomsten vindt u hier. LET OP: de eerste is al op 27 augustus!

Volgende week ontvangt u per mail een link naar de digitale ledenraadpleging.