Op 3 juli jl. hebben FvOv en de andere bonden (AOb, CNVO en AVS) en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord cao Primair Onderwijs gesloten. De cao PO geldt voor 170.000 werknemers in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling voor de begeleiding van startende leraren. Om de werkdruk aan te pakken en professionalisering te versterken zijn er afspraken gemaakt voor duurzame inzetbaarheid van al het personeel. Onderdeel is een nieuwe seniorenregeling die de huidige bapo-regeling vervangt. De cao heeft een looptijd van 1 juni 2014 tot en met 30 juni 2015.

De tekst van het onderhandelaarsakkoord kunt u hier vinden.

U kunt tot en met 20 september uw stem uitbrengen (voor of tegen dit akkoord). Het bestuur van de VLS is positief over dit bereikte akkoord en adviseert de leden om met dit akkoord in te stemmen. U kunt uw stem via onderstaand formulier uitbrengen.