Op 27 april zijn de bonden (waaronder de FvOv/VLS) en de PO-Raad het eens geworden over een onderhandelaarsakkoord inzake een nieuwe cao voor het primair onderwijs. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over onder andere: loon en looptijd, ontslag en sociale zekerheid, vervanging en over wanneer er recht ontstaat op een vast contract.
Meer informatie vindt u in de bijgevoegde bestanden:

  • De tekst van het onderhandelaarsakkoord;
  • Een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden over het akkoord.

In tegenstelling tot bij eerdere akkoorden organiseren we deze keer geen ledenbijeenkomsten maar bieden we de mogelijkheid aan van een chatsessie en een telefonische spreekuur met de onderhandelaars. Dat spaart tijd en geeft u de mogelijkheid om uw eigen specifieke vragen te stellen.

De data voor deze contactmomenten zijn:

  • De chatsessies vinden plaats op 31 mei en 2 juni van 14 tot 17 uur. U kunt deelnemen aan de sessie via de startpagina van de FvOv-site (op de betreffende tijdstippen bevindt zich daar een chatoptie).
  • Het telefonisch spreekuur vindt plaats op 26 en 27 mei van 14 tot 17 uur. U kunt uw vragen op deze tijdstippen stellen op het volgende telefoonnummer: 030-6937673.

Hierbij vragen we u – als u in het PO werkzaam bent – om uw mening over het akkoord kenbaar te maken, dit kan door hier te klikken. U kunt uw mening geven tot uiterlijk 5 juni 24.00 uur.

We hopen dat u de moeite neemt om uw mening kenbaar te maken (het kost u minder dan een minuut!),

Met vriendelijke groet,

Jilles Veenstra
voorzitter FvOv
Remko Littooij
vice-voorzitter VLS