Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden.
1. Ja, er zijn achterstanden bij de eindexamenleerlingen in het VO. Muziekdocenten geven iets meer dan andere vakdocenten aan achterstanden te zien. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het zeer praktische gehalte van het vak, wat online op een moeilijkere manier is vorm te geven.
2. Deze achterstanden worden vooral veroorzaakt doordat leerlingen dit schooljaar minder gefocust zijn op hun schoolprestaties dan in andere jaren, daarnaast heeft het regelmatig online lesgeven een negatief effect gehad.
3. De achterstanden worden door de leraren niet als onoverkomelijk gezien.
4. Een meerderheid van de leraren wil het liefste dat de eindexamens dit jaar doorgaan zoals gepland.

Lees hier de resultaten van de ledenpeiling.