De uitslag van de op 19 december gesloten ledenraadpleging liet aan duidelijk niet te wensen over, 84% van de leden sprak zich uit voor het bereikte akkoord. Het meest kritisch waren de leden van de NVLF, zij maken zich nog steeds zorgen over de positie van de logopedisten in het PO. Er is wat hen betreft ook sprake van een loonkloof van het OOP ten opzichte van de leerkrachten in het PO.
Jilles Veenstra, de voorzitter van de FvOv is blij met het behaalde resultaat:

“Het is zeker een stap in de goede richting, al zijn we er natuurlijk nog niet. Met dit akkoord laten we zien dat we de problemen in het PO willen aanpakken en we zullen dat met de staking eind januari kracht bijzetten.”

Niet de gewenste stap
Met dit akkoord worden de nu beschikbare middelen vertaald in een flinke salarisverhoging van 4,5% vanaf 1 januari, aangevuld met een eenmalige uitkering van € 875 (dit is een afspraak uit het vorige maand gesloten convenant, waarin 150 miljoen euro voor het PO is vrijgemaakt) en een nabetaling over 2019 in de vorm van een eenmalige uitkering van 33% van het verhoogde maandsalaris van januari 2020.
Met deze afspraken wordt de loonkloof met het VO echter niet gedicht, daarvoor is extra geld nodig. Om deze terechte eis van de leden in het PO kracht bij te zetten, staken we dus op 30 en 31 januari. De nu gemaakte afspraak verandert daar niets aan.

Positie van onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
In de afgelopen jaren lag de focus vooral op de leerkrachten, waardoor het functiebouwwerk is scheefgetrokken. In het akkoord is afgesproken dat er nieuwe OOP-voorbeeldfuncties komen, en daarnaast krijgen werkgevers de verplichting om vóór 1 augustus 2020 de OOP-functies te actualiseren. Dit zal voor een deel van het OOP tot een hogere inschaling leiden, afhankelijk van de daadwerkelijke werkzaamheden. De voorbeeldfuncties bieden een ijkpunt in de gesprekken tussen werknemers en werkgever. Voor het OOP geldt dat het dichten van de kloof met het PO uiteindelijk ook tot een flinke inkomensverbetering zal leiden. De FvOv zal zich daar in de komende tijd hard voor maken.