Op maandag 2 juli sloot de digitale raadpleging en hebben de verenigingen van de FvOv de balans opgemaakt. De conclusie was helder, bij alle verenigingen was een ruime meerderheid van de uitgebrachte reacties voor het akkoord (over alle verenigingen gemeten 75%). Daarmee is er in de sector het nodige werk aan de winkel in de komende tijd. Op de scholen zal het gesprek moeten worden gevoerd over een andere invulling van de onderwijstijd en de besteding van de vrijvallende ruimte, de sociale partners zullen in de komende tijd een sterke lobby moeten opzetten in de richting van het kabinet. Om echt stappen te kunnen zetten in de sector is er namelijk een flinke investering nodig in het VO!

Salaris
De VO-raad had de achterban al opgeroepen om 2,35% vanaf 1 juni uit te betalen, met de eenmalige uitkering in oktober van 1% (van het jaarsalaris) hebben we deze verhoging ook voor de periode van 1 januari tot 1 juni 2018 gerealiseerd. Even ontstond er nog wat reuring over het bereikte akkoord voor de Rijksambtenaren waarin 7% salarisverhoging is overeengekomen. Deze cao kent echter een langere looptijd waardoor het echt appels met peren vergelijken is, onze afspraak doet zeker niet onder voor die bij de ambtenaren.

Ook zorgen
Leden gaven aan dat investeringen in het VO echt hoogstnoodzakelijk zijn wil de kwaliteit van het onderwijs geen gevaar lopen. Er is sprake van een hoge werkdruk en onvervulbare vacatures door het lerarentekort, het is dus van belang dat er extra wordt geïnvesteerd door het kabinet om als sector aantrekkelijker te worden op de arbeidsmarkt.
Tevens werd ook de zorg uitgesproken over de haalbaarheid van de maatregelen om de werkdruk te bestrijden. Daarover zegt voorzitter/onderhandelaar Jilles Veenstra het volgende: ‘Er is wettelijke ruimte om de onderwijstijd aan te passen. Maar wanneer je in minder lessen dezelfde lesstof moet behandelen zonder verdere aanpassingen in de wijze waarop je het onderwijs organiseert, zal daardoor geen taakverlichting gerealiseerd worden.’

Vervolg
We gaan nu samen met de VO-raad de strijd aan met de politiek om daar alsnog extra geld los te krijgen. Dit was een breed geuite wens van de leden. We gaan dat doen met de bonden en de VO-raad, het zou zo maar kunnen dat we leden daarbij in de komende hard nodig hebben om deze eis te ondersteunen!

Sandra Roelofsen en Jilles Veenstra, cao-onderhandelaars FvOv