Leren van en met je peers is een krachtig middel in het onderwijs. Op vrijdag 8 februari werd dit middel ingezet tijdens de landelijke ontmoetingsdag van derdejaars studenten van docent muziek-opleidingen van de conservatoria. De dag vond plaats op het conservatorium van ArtEZ in Enschede.

Zo’n 70 studenten ontmoetten elkaar in een programma dat begon met een muzikale opening, waarna de studenten zich verdeelden over vijf workshops. In de workshops stonden verschillende onderwerpen centraal die de profilering van het Enschedese conservatorium duidelijk zichtbaar maakten.

Zo was er een workshop over het werk van een Orthopedagogisch muziekdocent/therapeut. Ook konden studenten met medewerking van Ableton op zoek naar de DiVa in zichzelf in de workshop Digitale (eigen) vaardigheden en gingen ze in het Muziekonderwijs lab (moLab) op zoek naar mogelijke toepassingen van hedendaagse digitale muziektools in het muziekonderwijs. In de workshop Art based learning leerden de studenten reflecteren op het leven van zichzelf of anderen door één te worden met het kunstwerk dat je bekijkt of beluistert. Ook was er een live-interview waarbij oud-studenten vertelden over waar je in de laatste fase van je studie tegenaan kan lopen.

Na de eerste van twee workshoprondes gaf lector dr. Artur Jaschke een presentatie over muziek en het brein en lichtte hij zijn longitudinale onderzoek naar de transfer-effecten van muziek toe. De middag stond in het teken van de scriptie, waarbij de derdejaars studenten met elkaar en docenten op zoek gingen naar mogelijke afstudeeronderwerpen. Uiteindelijk volgde een gezamenlijke terugkoppeling.