In hoeverre is het mogelijk een omschrijving en uitwerking van het begrip ‘onderwijskwaliteit’ te formuleren, waar het gaat om de invulling die basisscholen geven aan cultuureducatie? Dat was de vraag die de Inspectie van het Onderwijs aan Sardes voorlegde.

Hierbij komen de volgende thema’s aan bod: het onderwijsaanbod, het onderwijsproces en de door de leerlingen te bereiken leerdoelen. Lees meer…