Kunstzone heeft een Special rond leerlijnen uitgebracht. Met speciale dank aan het Fonds voor Cultuurparticipatie die het mogelijk maakte het nummer over heel Nederland te verspreiden.

Nog een verhaal over leerlijnen? Kunstzone heeft getracht alles wat er over leerlijnen gezegd wordt, alle soorten hulpmiddelen, kaders en overzichten die voor leerlijnen ontwikkeld worden zo goed en zo kwaad als dat kan, in kaart te brengen. Verhalen vanuit diverse hoeken illustreren het rijke, maar soms onoverzichtelijke veld.

Aan het woord komen naast het beleid en de ontwikkelaars ook allerlei uitvoerders in de praktijk. We hebben naast opiniërende stukken meerdere praktijkvoorbeelden, naast minister Van Bijsterveldt ook een afstuderende student.

De extra nummers worden verstuurd naar de scholen. Kunt u, als lid, ons helpen door iedereen in uw omgeving – direct dan wel via de sociale media – hierop te attenderen?

U wist het al: als lid van de VLS en trouwe abonnee krijgt u deze digitale versie vanaf nu bij elke editie gratis!
Maar weten uw collega’s het al? Help ons met feedback én door de app onder de aandacht van jonge collega’s te brengen. We horen graag van jullie.

Abonnees van Kunstzone kunnen zich abonneren op de Kunstzone-app en het blad on-line lezen.

Kunstzone
Kunstzone op Facebook
Kunstzone op Twitter
Kunstzone op YouTube