Als aanvulling op de bovenbouwnotitie, waarin de VLS adviezen geeft over de curriculumherziening van de bovenbouw VO, hebben de kunstvakverenigingen BDD, VLS, VONKC en VNK-e vijf gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd die in het verlengde van de afzonderlijk opgestelde notities liggen. Ondanks de verschillende opvattingen die de kunstvakverenigingen onderling hebben is het strategisch van belang om over gezamenlijke punten één geluid te laten horen.

De kunstvakverenigingen pleiten voor voldoende materiële middelen om in deze curriculumherziening tot nieuwe examenprogramma’s te komen. Ook worden er uitspraken gedaan over het vakoverstijgende vak CKV en het borgen van vakinhoudelijke ontwikkelingen in het curriculum. Tot slot spreken de kunstvakverenigingen zich uit voor het behouden van het schoolexamen en centraal examen, waarin onderzoek gedaan moet worden naar generieke en vakspecifieke theorie en analyse en de haalbaarheid van een Centraal Praktisch Examen (CPE).

Bekijk hier de Ontwerpeisen Bovenbouw VO opgesteld door de gezamenlijke kunstvakverenigingen.