Kunsten’92 heeft lijsttrekkers bevraagd over het belang van kunst en cultuur. De antwoorden laten aan bevlogenheid niets te wensen over.

Kunsten’92:

“Vragen gericht op de vertaling van deze ervaringen naar beleid, geld of politieke beloften zijn bewust niet gesteld. De persoon achter de lijsttrekker stond centraal. In aanloop naar de Verkiezingen kunnen de interviews worden beschouwd als opening voor een gesprek over de waarde van kunst, cultuur en erfgoed, voor de politiek en voor de samenleving. En over welke kunst en cultuur dat gesprek moet gaan. Opvallend is de consensus onder de lijsttrekkers dat kunst en cultuur, naast hun autonome waarde, zorgen voor onder meer verbinding en inzicht. Kinderen in aanraking brengen met en laten deelnemen aan kunst heeft unaniem prioriteit bij de politici.”

Films: de kracht van kunst en cultuur volgens de lijsttrekkers