Nakijken; streng, soepel of precies goed? Wil je goed voorbereid het nakijken van de eindexamens van jouw kandidaten ingaan? En meer weten hoe het werkt met het overleg over de tweede correctie met een collega van een andere school? Meld je dan snel aan voor de examencorrectietraining!

  • Voor wie: collega’s met een examenklas dit schooljaar voor het eerst examinator zijn voor Kunst (algemeen) of dit voor het tweede of derde jaar zijn
  • Wanneer: maandag 30 maart van 16.00 – 19.30 uur
  • Waar: Vergader- en cursuscentrum Domstad in Utrecht
  • Door: ervaren Kua-collega’s van VONKC: Thérèse Boshoven en José Voorn

Inhoud
De wettelijke bepalingen, belangrijke punten uit de syllabus en de algemene en vakinhoudelijke bepalingen (ook de nieuwe) van het correctievoorschrift en de fabels en feiten aangaande het correctiewerk van examens worden behandeld. Daarna volgt een praktisch gedeelte waarbij u zelf aan de slag gaat met eindexamenvragen, de diverse antwoorden van leerlingen beoordeelt aan de hand van het correctievoorschrift en hierover, onder leiding van de trainer, met elkaar discussieert.

Kosten: VONKC-leden € 60,00, niet-leden € 90,00. Dit is inclusief een eenvoudige maaltijd. Ook voor VLS-leden geldt een gereduceerd tarief, zie aanmeldingsformulier.

Kijk HIER voor informatie over het certificaat dat je na afloop kunt krijgen, over je persoonlijke scholingsbudget op de school en wat joúw voordeel is van de korting voor leden.

De cursus is tot stand gekomen in samenwerking met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Zie de site ikhebeenexamenklas.nl voor een brochure over de totstandkoming en correctie van centrale examens, het centraal schriftelijk examen, en jouw rol als docent.

N.B. VONKC heeft voor deze training gekozen voor de focus op Kunst (algemeen), het is een pilot en een vervolg ook voor de andere examenvakken staat op onze actielijst!

OPGAVEFORMULIER