In deze tijd van grote tekorten in het PO hebben OCW en de Inspectie een handreiking uitgebracht om scholen duidelijk te maken wat wel en niet mag en kan. In de handreiking worden oplossingen voor de korte termijn opgesomd. Deze voorgestelde oplossingen vragen de scholen om pijnlijke keuzes te maken. Ook de oplossingen die vallen onder ‘oplossingen volgens de wet’ doen in de scholen pijn en hebben negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, laat staan de inzet van onbevoegden. Het Lerarentekort vraagt een grotere inzet en focus van ons allen voor het vinden van structurele en innovatieve oplossingen van het Lerarentekort.

Lees meer…