Als VLS-lid krijgt u volgens de CAO korting op de vakbondscontributie. Dit kan worden verrekend met uw eindejaarsuitkering. U vult daarvoor onderstaand formulier in en levert deze samen met de bewijsstukken in bij de personeelsadministratie van uw school.

Aanvraagformulier/verklaring inzake regeling vakbondscontributie 2013.pdf