Hieronder tref je, in word en pdf, een formulier aan waarmee je voor alle onderwijstypen vakbondskorting voor het jaar 2019 kunt aanvragen. VLS-leden worden hierover in september/oktober 2019 per nieuwsbrief en per brief geïnformeerd.

Brutering contributie aanvraagformulier 2019 (doc)

Brutering contributie aanvraagformulier 2019 (pdf)

Toelichting

Voor VLS-leden die werkzaam zijn in het PO, VO, BVE en HBO is het op basis van de CAO’s voor deze sectoren mogelijk om net als in 2005 t/m 2018 de betaalde contributie over het jaar 2019 te verrekenen met het bruto-inkomen.

Voordeel
Indien je de maximum contributie van € 160,- betaalt en je in het maximum belastingtarief van 52% valt, kan je dit € 83,20 korting opleveren. Uiteraard valt niet iedereen in dit maximumtarief, maar deze regeling levert toch voor elk lid een voordeel van minimaal 37% op.

Wat moet je doen?

Aanvragen
Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dien je het aanvraagformulier te downloaden en dit ingevuld vergezeld van een betalingsbewijs (bankafschrift) van je vakbondscontributie voor 1 november van elk kalenderjaar bij je werkgever in te leveren. Het gevraagde lidmaatschapsnummer staat op de factuur die je van de VLS ontvangen hebt, of kijk op je bankapp (als je betaalt via een automatische incasso). Ben je dit kwijt? Mail even naar info@vls-cmhf.nl, o.v.v. je naam en adresgegevens.

Ben je zzp’er?
Dan kun je de contributie als kosten opnemen in je winstberekening. Daarmee krijg je eenzelfde korting.