Ook in 2018 wordt er een Staat van de Leraar gepresenteerd. Dit jaar ligt de focus op de positieve kant van het beroep van de leraar, met name het plezier dat leraren in hun werk hebben. De redactie, bestaande uit een viertal leraren, stelt het rapport op en de Onderwijscoöperatie faciliteert dat proces.

Om een goede indruk te krijgen van de staat van de leraar anno 2018, vraagt de redactie van de Staat van de Leraar jullie medewerking bij het invullen van een korte vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Doorsturen naar collega’s of verspreiden via social media mag uiteraard ook! De enquête wordt via diverse kanalen uitgezet in het PO, VO, SO en MBO. Invullen kan tot 1 februari.

Doe jij ook mee? Klik hier voor de vragenlijst.

De Staat van de Leraar 2018 wordt op 11 april gepresenteerd tijdens het congres van de Inspectie van het Onderwijs. De Staat van de Leraar wordt overhandigd aan de minister van Onderwijs, tegelijk met de Staat van het Onderwijs, Staat van de Leerling en de Staat van de Schoolleider.

Namens de redactie hartelijk dank voor het invullen!

Hannah Bijlsma (PO)
Loreen Filemon (MBO)
Niels de Ruig (PO)
Jorick Scheerens (MBO)