Op dinsdag 8 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie Het Lerarencongres, een congres van, voor en door de leraar. Een unieke dag waar je bij moet zijn!

Een plek om te leren, kennis te maken met collega’s, inspireren, ideeën op te doen én te delen met andere leraren. Daarnaast spreken er inspirerende leraren en andere deskundigen zoals Jan Verweij, Matthijs ter Bork, Femke Gerritsen, Lucia Talamini en Simon Verwer. Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, leidt het congres in. De dag wordt afgesloten met een interactief debat met de minister en de staatssecretaris. Uw gastvrouw en gastheer voor deze dag zijn Leraren van het Jaar Susanne Winnubst en Andrew Niemeijer.

Thema’s als professionele ruimte, bekwaamheid, ict en didactiek komen aan de orde. Voor elke sector is er interessant aanbod en het programma is zodanig ingericht dat veel kan worden gewisseld tussen diverse onderwerpen. Er zijn debatten over professionele ruimte en innovatie in de school. Interactie is het sleutelwoord: er is daarom ook ruim voldoende gelegenheid om kennis en ervaring te delen.

Het Lerarencongres bouwt voort op de Internationale Summit on the Teaching Profession (ISTP) en levert tegelijkertijd input voor de ISTP van 2014. In de organisatie wordt nauw samengewerkt met vele partijen zoals ROC A12, Kennisnet, School aan Zet en het ministerie van OCW.

Het Lerarencongres vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2013 van 10.00 tot 18.00 uur, bij ROC A12 in Ede.
Toegang tot het congres is gratis. Eerder werd een toegangsprijs gevraagd voor dit congres. Deze toegangsprijs is inmiddels komen te vervallen. Dit vanuit de gedachte dat iedere leraar welkom is op Het Lerarencongres en daarom geen uitzonderingen worden gemaakt in het vragen van een toegangsprijs.

Aanmeldingsformulier en programma