De vraag die bij de VLS op het moment het meest wordt gesteld is of het verstandig is om te zingen met kinderen tijdens de Covid-19 pandemie.

Vanuit de wetenschap is er helaas nog geen eenduidig antwoord op die vraag. Er zijn onderzoeksresultaten die voorzichtig aantonen dat zingen redelijk veilig is. Andere onderzoeksresultaten wijzen er op dat het wel degelijk risicovol is. Daarbij verschijnen er in de media verhalen waarbij zingen als een belangrijke bron van infectie wordt aangewezen. Tegelijkertijd wordt er door het RIVM gezegd dat kinderen geen grote overdragers zijn van het coronavirus. Het is te makkelijk om daaruit te concluderen dat het wel veilig zou zijn om te zingen met kinderen. Ook leerkrachten in het basisonderwijs worden immers nog steeds gevraagd 1,5 meter afstand te houden tot hun leerlingen. In het voorgezet onderwijs wordt bij opening op 1 juni zelfs van leerlingen verwacht onderling 1,5 meter afstand te bewaren.

Op het moment (28 mei 2020) moeten we het doen met het generieke advies van het RIVM ten aanzien van zingen en blazen.