Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker stuurden op 20 juni jl. een voortgangsrapportage over het cultuuronderwijs naar de Kamer. De nadruk in de brief ligt op het in 2012 gestarte programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ voor het primair onderwijs. Ook wordt stilgestaan bij het cultuuronderwijs in het VO.

In de Kamerbrief van de minister en de staatssecretaris wordt aangekondigd dat er deze zomer (eindelijk!) een reactie te verwachten valt op het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken. Direct daarna zal de VLS een bijeenkomst hierover organiseren. Om snel en adequaat te kunnen reageren op deze reactie inventariseren we nu alvast welke docenten interesse hebben, t.z.t. ontvangt u dan een bericht met gegevens over deze bijeenkomst. U kunt uw interesse via de e-mail kenbaar maken.

Download hier de Kamerbrief voortgangsrapportage