Met deze brief informeert de Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, de Tweede Kamer over het verloop van de ontwikkelfase en het vervolgproces van de curriculumherziening voor het primair en voortgezet onderwijs. Tevens biedt hij hierbij het briefadvies van de Onderwijsraad over curriculumontwikkeling aan, waarop hij in de kamerbrief een eerste reactie geeft.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

Lees hier het briefadvies van de Onderwijsraad

Aangepast tijdpad traject curriculum.nu

Kort na de zomer levert de CG het advies op. Dit advies bestaat naast de inhoudelijke voorstellen van de ontwikkelteams, ook uit een voorstel voor het vervolg. Zo spoedig mogelijk na oplevering van het advies ontvangt de Tweede Kamer een beleidsreactie.

Afsluitend in zijn brief schrijft de minister dat hij met veel waardering kijkt naar het werk dat de ontwikkelteams en alle andere betrokkenen bij de curriculumherziening in de ontwikkelfase verzetten. En dat hij dan ook uitkijkt naar de resultaten!