Een Kamermeerderheid steunt een motie van D66-Kamerlid Paul van Meenen om de lestaak van docenten te beperken tot maximaal 20 lesuren in het voortgezet onderwijs en maximaal acht dagdelen in het basisonderwijs.

Dit voorstel geeft leraren meer tijd en ruimte om zich te ontwikkelen en onderwijsvernieuwing vorm te geven. Staatssecretaris Dekker is tegen het voorstel omdat er volgens hem geen geld is voor de plannen.

Bron: De Volkskrant, 7 juni 2016
De motie van Van Meenen: Minder lesuren, beter onderwijs
(Via LKCA)