Het kabinet heeft besloten om de premieopslag waartoe het ABP heeft besloten (per 1 april met 1%) te compenseren. Daarmee komt een eind aan de onzekerheid over de betaalbaarheid van het loonruimte-akkoord over 2016 (3% loonsverhoging vanaf 1 januari) en komt een nieuwe cao in PO, VO en MBO een stapje dichterbij. Wel zijn er, volgens FvOv-onderhandelaar Jilles Veenstra, nog een paar flinke hobbels aan de cao-tafels te nemen. Daarbij gaat het met name om de vertaling van de Wet Werk en Zekerheid naar de verschillende sectoren. Lees meer …