Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) ondersteunt en verbindt leraren met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Leraren uit het po, so, vo kunnen een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor subsidie en begeleiding. Leraren MBO kunnen Onderwijs Pionier worden.

Wat is het LOF?
De leraar is de centrale spil en de creatieve architect van het onderwijs. Het LOF wil die positie van leraren, met oog voor vernieuwing, stimuleren en leraren uit verschillende sectoren aan elkaar verbinden. Leraren worden in staat gesteld om zelf aan onderwijsontwikkeling te werken en elkaar door netwerkvorming te versterken. Het LOF ondersteunt leraren bij het uitwerken van hun initiatief en zorgt dat de deelnemers van en met elkaar kunnen leren. Het samen ontwikkelen en delen van kennis en ervaring zijn de belangrijkste ingrediënten van het LOF.
Leraren maken het onderwijs. Laat je inspireren op jijmaakthetonderwijs.nl!

Praktische informatie
Hoe werkt het LOF, hoe kun je een aanvraag indienen, wat kun je verwachten aan coaching en uitwisselen met collega’s? Je vindt alle informatie op de LOF-website.
Let op: de huidige aanvraagronde loopt tot en met 21 januari 2019.
Succes gewenst met je aanvraag!