Amir PoolOp 23 juni 2009 heeft in Utrecht de jaarvergadering van de VLS plaatsgehad. Voorzitter (a.i.) Amir Pool sprak er zijn jaarrede uit, die u hier kunt lezen. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Henk Luif. Lees het In Memoriam hier.

De aanwezige leden gingen akkoord met de begroting 2009. De portefeuillehouders hebben verslag gedaan van hun activiteiten. Een uitgebreid verslag kunt u hier binnenkort lezen.

Amir Pool heeft zich nog een jaar beschikbaar gesteld als voorzitter en penningmeester. Ook Janneke de Haan en Frits Evelein zetten hun bestuursfunctie voort. Afscheid werd genomen van bestuursleden Mirjam Timmer, René Meeuws en Nicky Selen. René en Nicky blijven wel op andere manieren actief voor de VLS. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen Erik Bogers en David Mulder.