Hoe zie jij de toekomst van de kunstvakken? Samen met de andere kunstvakverenigingen peilen we de komende weken op grote schaal de mening van docenten in het primair en voortgezet onderwijs in reactie op het advies van Platform Onderwijs2032.

Deze vragenlijst gaat over de toekomst van de kunstvakken. Hierover is advies uitgebracht door het Platform Onderwijs2032. Dit advies gaat in de breedte over wat leerlingen straks moeten leren (de doelen van het onderwijs), over de vakken en over de inhoud van die vakken. Kort gezegd over het curriculum in het onderwijs voor 4- tot 18-jarigen. De kunstvakken zijn daar een onderdeel van. Door deze vragenlijst vragen wij je mening!

De initiatiefnemers van deze vragenlijsten zijn de kunstvakverenigingen voor het onderwijs. Wij willen als lid van de Onderwijscoöperatie graag weten hoe je denkt over het advies van het Platform Onderwijs2032 en dan in het bijzonder over die onderdelen in het advies die over de kunstvakken gaan. Is daar draagvlak voor bij leraren en hoe denken zij over de haalbaarheid en toepasbaarheid?

Om uw mening hierover te peilen worden in de komende twee weken zoveel mogelijk onderwijsgevenden in het primair en voortgezet onderwijs, die bij de kunstvakken betrokken zijn, benaderd met deze vragenlijst. CJP, LKCA en Kunstzone zijn daar behulpzaam bij (waarvoor onze dank!).

De uitkomsten van deze lerarenraadpleging worden meegenomen in het rapport dat de Onderwijscoöperatie op 1 november aanstaande uitbrengt aan de staatssecretaris van Onderwijs en de Tweede Kamer over het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032. Ze worden daarvoor besproken in de dialoogbijeenkomst van de kunstvakverenigingen op 4 oktober aanstaande, waarvoor alle (vak)leraren uitgenodigd zijn.

Je mening telt! En dat kost maar een kwartiertje…..

Bedankt!

VONKC – Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur
VLS – Vereniging Leraren Schoolmuziek
BDD – Beroepsvereniging Docenten Drama
NBDO – Dansbelang

Vragenlijst

De vragenlijst voor primair onderwijs: klik hier
De vragenlijst voor voortgezet onderwijs: klik hier