De cao-onderhandelingen zijn onlangs begonnen, de partijen hebben hun inzetten uitgewisseld. Hierbij de inzet van de FvOv, zo gauw er nieuws is melden we ons!

Het Voortgezet Onderwijs in een aantal typeringen:

  • Scoort internationaal goed!
  • Wordt geconfronteerd met tekorten;
  • Is het onderwijs als werkgever voldoende concurrerend?
  • Kent een te hoge werkdruk die van meerdere factoren afhankelijk is;
  • Is gebaat bij voldoende ruimte voor professionalisering;
  • Is van groot belang voor de samenleving en verdient extra investeringen;
  • Door de opschuivende AOW-leeftijd komen de oudere werknemers in het gedrang;
  • De OOP’ers in het VO verdienen extra aandacht.

Lees meer…